فروش گوساله پرواری

امروزه در کشور ما بنا بر آمار رسمی حدودا 25 درصد از اشتغال در بخش کشاورزی و دامداری میباشد. و همینطور که همه عزیزان مستحضرند بخش اعظمی از این اشتغال در بخش پروار گوساله میباشد. اما متأسفانه امروزه شاهد آنیم که خیل عظیمی از سرمایه های کشور که همگی در بخش خصوصی نیز میباشد در این بخش به بدترین شکل در حال هدر رفت است.در زیر به بخشی از دلایل اشاره میشود: 1_ عدم انتخاب مناسب گوساله:همینطور که میدانید 70درصد پروار درست به انتخاب گوساله مناسب بر میگردد که امروزه بعضی از پروار بندان به علت عدم تخصص در دام واسطه گران و پرورش دهنده گان گوساله افتاده و از داشتن گوساله های سالم و با رشد مناسب محروم میشوند.آیتم های مختلفی در انتخاب مناسب تاثیر گذارند که به تفصیل بحث خواهد شد. 2_ عدم اطلاع از نیاز های گوساله در طول دوره پروار که باعث خرید های نامناسب علوفه و کنسانتره برای دوره میباشد، به این معنی که بعضی خریدها کاملا منسوخ شده،اما در کشور به علت سنتی بودن هنوز اصرار بر این خرید ها بین پروار بند ها مرسوم است. 3_ عدم ارزش نهادن به مراقبتهای دامپزشکی: عدم شناخت کافی از بیماری ها، بسنده کردن به تجربیات قبلی در مواجه با بیماریها و در پی آن استفاده از طیف وسیعی از آنتی بیوتیک های غیر ضروری و در نهایت عدم واکسیناسیون و انگل زدایی مناسب در طول دوره از مهمترین مسائل در این بخش میباشند. از این رو بر آن شدیم تا با راه اندازی این سایت هر چند سهم اندکی در انتقال تجربیات و تبادل نظر در این بخش با دوستان محترم داشته باشیم. لذا از دوستان تقاضا داریم تا در سایت به بحث و تبادل نظر در حوزه پروار و مسائل جانبی آن پرداخته،باشد که سهمی در ارتقای این صنعت در کشور داشته باشیم. با تشکر _ بابایی فرد